Thứ hai, 06/07/2020 | 16:32 GMT+7
 

Từ khóa "hành lý"

 
Đồ vật nào bị cấm xách tay lên máy bay?

Đồ vật nào bị cấm xách tay lên máy bay?

Bụi đi máy bay nhiều lần rồi nhưng thỉnh thoảng cũng lớ ngớ bị ách lại do mang đồ cấm lên máy bay. Ngoài quy định quốc tế có sẵn thì nhiều lúc việc được mang gì còn phụ thuộc vào nhân viên an ninh.